De Hongwu keizer: de paranoia van Zhu Yuanzhang en koning Tora

Tora sloeg zijn ogen ten hemel. ‘Als ik de nodige straffen niet geef, volgt niemand de wetten meer. Als ik volgens het recht straf, noemt men mij een tiran. Het is ook nooit goed!’

[De terugkeer van Layhar – p. 257]

Koning Tora is zonder twijfel een van de belangrijkste personages van de Shirareta Sekai reeks. Hij is immers degene die het verhaal in gang zet door de magische wezens uit zijn land te verdrijven en jaren later een elfenjacht te starten.

Ik heb eerder artikelen geschreven over historische figuren die als inspiratie hebben gediend (zie De Generaal en mijn gastblog bij FantasyWereld) en dit is er weer zo een, want ook koning Tora heeft een historisch maatje uit wie ik inspiratie heb gehaald. Dit maatje is een van de interessantste keizers uit de Chinese geschiedenis, namelijk: de Hongwu keizer.

De verboden stad in Beijing, China

Van laag naar hoog

De Hongwu keizer (1328-1398) is de stichter van de Ming dynastie (1368-1644). In zijn jeugd had het Mongoolse hof van de Yuan dynastie nog de macht en de sporen van deze dynastie bleven zichtbaar tijdens de heerschappij van de Hongwu keizer. De inrichting van zijn hof weerspiegelde bijvoorbeeld dat van het Mongoolse hof (Britannica).

De keizer heeft meerdere namen gehad, zoals Zhu Chongba, Zhu Yuanzhang, Ming Taizu en de Hongwu keizer. Ik zal naar hem verwijzen als “Zhu”, omdat dat zijn naam was voordat hij keizer werd. Anders dan je zou verwachten, was Zhu geboren in een bijzonder arm boerengezin. Toen hij op zijn zestiende wees werd, moest hij een manier vinden om in leven te blijven en werd hij monnik bij het Huangjue klooster (Britannica).

Destijds gingen het midden en noorden van China gebukt onder droogte en hongersnood waardoor meer dan zeven miljoen mensen verhongerden. Deze wanhopige omstandigheden dreven de mensen ertoe te rebelleren rond het jaar 1325. De rebellen vielen de rijken aan en verdeelden hun bezitten en rijkdommen onder de armeren (Britannica). Zhu sloot zich aan bij de rebellengroep De Rode Tulbanden, een aftakking van De Witte Lotus Beweging, en steeg in rang totdat hij uiteindelijk de rebellenleider werd (Ancient History Encyclopedia). Jaren later, in 1368, bleef Zhu over als machtigste leider in China en benoemde hij zichzelf tot keizer (Ancient History Encyclopedia).

Hervormingen

Vanuit zijn lage beginselen wist Zhu alles over de misère van de lagere bevolking, wat terug te zien is in de wetten die hij later opstelde als keizer. Een van de dingen die hij heeft geschreven, is:

Alas, those who engage in productive work are few, while those who shirk work are many! These idlers understand neither the hardships of the farmer nor the hard labor of other occupations.

(Ebrey 1993, 207)

In de nasleep van de Mongoolse heerschappij, de rebellieën en de verwoesting die daarmee gepaard waren gegaan, werd vruchtbaar land geregistreerd en verdeeld onder de boeren (Ancient History Encyclopedia). Zhu stimuleerde de landbouw, verlaagde belastingen en maakte wetten ter bescherming van boerenbezittingen (Wikipedia). Hij liet irrigatiesystemen verbeteren en regelde de herbebossing van bepaalde gebieden (Ancient History Encyclopedia). Verder stimuleerde hij lokale scholen, zodat iedereen gratis Boeddhistisch onderwijs kon genieten (Ancient History Encyclopedia).

Wantrouwen en paranoia

Zhu’s heerschappij had echter ook een zeer duistere kant. Met de tijd werd Zhu steeds meer paranoïde, gedreven door de angst voor rebellieën en coups (Wikipedia). Hij roeide systematisch alles uit wat zijn macht bedreigde – of die dreigingen nu echt of ingebeeld waren. Een voorbeeld hiervan is de executie in 1376 van een paar duizend ambtenaren die werden beschuldigd van het wanbeheer van de graanbelasting (Ancient History Encyclopedia). Later, in 1380, gebeurde het zelfs dat Zhu dacht dat zijn kanselier, Hu Weiyong, van plan was hem te doden en de macht te grijpen (Britannica). Als gevolg werden 15.000 ambtenaren én hun families geëxecuteerd (Ancient History Encyclopedia). Beginnend met de executie van de kanselier werd gedurende meer dan tien jaar elk persoon die de minste connectie met Weiyong had opgespoord, zelfs als die connectie niet echt was (Ancient History Encyclopedia).

Door de acties van de keizer waren geleerde scholieren niet meer zo enthousiast om voor de overheid te werken. Dit probleem trachtte Zhu op te lossen door bureaucraten te dwingen officiële posities te accepteren en vervolgens ontslag te verbieden (Ancient History Encyclopedia). De ambtenaren waren niet de enige slachtoffers, ook het leger had onder de paranoia te lijden. Zo werden tussen 1393 en 1395 drie Ming generaals geëxecuteerd (Ancient History Encyclopedia).

Koning Tora

Het is vooral deze wantrouwige en paranoïde kant van de Hongwu keizer die ik wilde verwerken in Tora’s personage. Hoewel Tora eerst een redelijk heerser was, heeft paranoia hem ertoe gedreven elk magisch wezen als een potentiële dreiging te zien. Ook het citaat aan het begin van dit artikel is gebaseerd op de woorden van de keizer.

In the morning I punish a few; by the evening others commit the same crime. I punish these in the evening and by the next morning again there are violations. Although the corpses of the first have not been removed, already others follow in their path. The harsher the punishment, the more the violations. Day and night I cannot rest. This is a situation which cannot be helped. If I enact lenient punishments, these people will engage in still more evil practices. Then how could the people outside the government lead peaceful lives? What a difficult situation this is! If I punish these persons, I am regarded as a tyrant. If I am lenient toward them, the law becomes ineffective, order deteriorates, and people deem me an incapable ruler.

(Ebrey 1993, 207)

Een hele tijd geleden heb ik een interessant gesprek gehad met een lezer over Tora en daarin sprak ik over Tora’s “aftakeling”. Die lezer corrigeerde me door te zeggen dat het meer een verzuurd mens- en wereldbeeld is, iets wat hij persoonlijk had gezien bij mensen in de politiek. En hij heeft absoluut gelijk. Eigenlijk is een politieke omgeving al snel giftig, waarin iemand als Tora continu leeft met de reële kans dat iemand een mes in zijn rug steekt – letterlijk of figuurlijk. Het is geen wonder dat zijn mens- en wereldbeeld met de tijd verzuurt en zijn wantrouwen de overhand neemt.

Praat dat zijn acties goed? Absoluut niet. Maar het is sneu dat iemand die ooit goed had willen doen – iemand zoals de Hongwu keizer – in een staat is vervallen waarin zelfs zijn eigen verbeelding een vijand is.

Bronnen:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Hongwu_Emperor

2. https://www.britannica.com/biography/Hongwu

3. https://www.ancient.eu/Hongwu_Emperor/

4. Ebrey, Patricia Buckley, ed. 1993. Chinese Civilization: a sourcebook. New York: The Free Press.

Geef een reactie

nl_NLNederlands
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close