Blogserie: Personages maken met MBTI – Deel 3 – De case study

Het moment is aangebroken. Vorige week zijn we de theorie in gedoken en vandaag passen we die toe op een case study, namelijk Light Yagami van de manga en anime-serie Death Note.

Sommige fictieve personages hebben geen duidelijk type en zijn onderwerp van discussie. Bij dergelijke discussies is het vaak letters versus cognitieve functies. Zo zijn er mensen die vinden dat Ragnar Lothbrok van de serie Vikings een INFP is, terwijl anderen vinden dat dit niet kan, omdat zijn gedrag niet past binnen het stereotype beeld van INFPs. Hij is een twijfelgeval, in tegenstelling tot iemand als Belle van Beauty and the Beast, die overduidelijk INFP is.

Sommige personages, zoals Belle, lijken met MBTI in gedachten te zijn geschreven. Light is een van die personages en in deze post zal ik uitleggen waarom hij zonder twijfel ENTJ is.

81db19ca-c6cb-4e87-8501-7fb654b47283
De Death Note manga en mijn eigen exemplaar van de Death Note

Death Note

Allereerst, voor de mensen die de serie niet kennen, Death Note (デスノート) is een manga en anime-serie waarin de idealistische Light een Death Note vindt waarmee hij mensen kan doden door hun naam op te schrijven. Hij krijgt de visie om een wereld zonder criminelen te creëren en gaat direct aan de slag. De moorden spreken al snel tot de verbeelding en mensen beginnen naar de mysterieuze moordenaar te verwijzen als Kira (キラ, afkomstig van het Engelse killer). Wanneer ’s werelds beste detective, L, besluit Kira op te sporen, stuit Light tegen een probleem op: hij kent L’s naam niet. Een schaakspel begint tussen de twee; de eerste wiens identiteit wordt onthuld, staat schaakmat.

Het is een geweldige serie en een persoonlijke favoriet! Light als personage is fantastisch uitgewerkt en zelfs zijn naam is interessant. Zijn achternaam, Yagami, wordt geschreven als 夜神, waarvan het eerste teken, ya, ‘nacht’ betekent en het tweede, kami, ‘god’. Zijn voornaam is Light, of met de Japanse uitspraak, Raito, en wordt geschreven met het teken van tsuki 月, ‘maan’. Hij uit in de serie zijn wens om god te worden van de door hem gecreëerde wereld (lekker ambitieus), maar zijn naam geeft die wens een onheilspellende ondertoon.

Hoe dan ook, nu de context is gegeven, kan ik de persoonlijkheid van Light bespreken. Ik heb mijn best gedaan om geen spoilers te geven, dus het zou veilig moeten zijn 😉

Kirstenomslaghout
Death Note, volume 1, p. 49. In de afbeelding zie je Light, die zegt: shinsekai no kami to naru (‘Ik zal de god worden van de nieuwe wereld’)

Light Yagami: ENTJ

Zoals ik al zei, is Light ongetwijfeld een ENTJ, ook bekend als de ‘bevelhebber’. Dat betekent dat zijn cognitieve functies de volgende volgorde hebben:

Te – Ni – Se – Fi  (schaduw: Ti – Ne – Si – Fe)

Ik zal de eerste vier functies per stuk bespreken en uitleggen hoe die zich manifesteren binnen de serie.

Te: Extroverted Thinking

Light heeft Te als dominante functie, wat inhoudt dat dit zijn natuurlijke voorkeur heeft. Het is zijn default functie, als het ware. Volgens Thought Catalog, hoort de volgende monoloog bij dominante Te:

I will achieve my goal by any means necessary.

Dit is Lights motto in het leven; hij doet werkelijk alles om zijn doel te bereiken, op één ding na (omdat het tegen zijn eigenbelang ingaat). Hij heeft de visie voor een nieuwe, betere wereld en zet al snel een plan in elkaar om die te bereiken. Te is een doelgerichte functie die zich bezighoudt met de meest efficiënte weg. Light is daadkrachtig en ongeduldig bij het oplossen van problemen. Hij wil telkens direct handelen. Die efficiëntie kan een valkuil zijn wanneer snelle actie leidt tot fouten (Nardi 2011, 107), wat bij Light zeker een paar keer gebeurt.

Volgens het onderzoek van doctor Dario Nardi, hebben ENTJs een efficiënt gebruik van mentale energie en bouwen ze vooral op vier sleutelregio’s in het linker hersengebied, voor horen, zien, herinneren en beslissen (2011, 106). Deze vier stimuleren bewijsgericht denken en dominante Te vertrouwt dan ook op meetbare sensorische informatie (Nardi 2011, 106). Volgens Nardi hebben ENTJs goede hand-oog coördinatie, richten ze zich op feitelijke en numerieke details, spreken ze (grammaticaal) duidelijk, en organiseren ze informatie ruimtelijk, door middel van tabellen, e.d. (2011, 106).

Dit alles is terug te vinden in Lights personage. Het meest duidelijke voorbeeld van zijn hand-oog coördinatie is de tenniswedstrijd die hij voert tegen L (verrassend genoeg een van de meest vermakelijke scènes van de serie). Zijn focus op feitelijke details is door de hele serie aanwezig, evenals zijn duidelijke taalgebruik. De ruimtelijke organisatie is zelfs te zien in zijn Death Note, waarin hij de namen van zijn slachtoffers netjes in kolommen schrijft.

Verder gaat Te vaak samen met zelfvertrouwen – althans, het vertrouwen in het eigen vermogen de buitenwereld te manipuleren/beïnvloeden – en assertiviteit. Deze kwaliteiten geven hem een charismatische allure waarmee hij andere personages kan inpalmen.

Ni: Introverted Intuiting

Ni is zijn hulpfunctie. De monoloog die daarbij hoort volgens Thought Catalog, is:

How can I use my intuitive knowledge about how things are connected in order to achieve what I want?

Light is een bijzonder intelligente student, maar een hoog IQ is niet het enige wat hij kan gebruiken. Hij heeft een goed redeneringsvermogen en ziet intuïtief connecties. Ni analyseert continu signalen en informatie en komt dan tot conclusies; dit is een grotendeels onbewust proces waardoor de Ni-gebruiker soms niet meer precies weet waar de conclusie op gebaseerd is. Het is dus ook een subjectieve functie, al voelen de conclusies voor Ni-gebruikers vaak objectief. Deze vaardigheid brengt Light ver in de serie.

Zijn Ni komt ook terug in zijn doel. Deze functie is op de toekomst gericht en let op het grote plaatje, met minder oog voor detail. Dominante Ni is vaak te zien als een soort ‘zen’ patroon waarbij alle regio’s van de neocortex gesynchroniseerd zijn, wat bij elke type te zien is wanneer hij/zij met zijn/haar specifieke expertise bezig is (Nardi 2011, 102). Deze ‘zen’-toestand komt makkelijk tot iemand met hoge Ni wanneer die gevraagd wordt de toekomst in te beelden. Als ENTJs, die Ni als hulpfunctie hebben, zo’n ‘zen’-toestand willen bereiken, helpt het om een fysieke of sensorische focus – een oefening of geheugensteun – te hebben of om na te denken over metafysische vragen zoals wat er na de dood gebeurt (Nardi 2011, 103).

Kortom, Ni richt zich van nature op de toekomst, wat te zien is bij Light en zijn gefocuste visie van een wereld zonder criminaliteit.

Se: Extroverted Sensing

Lights tertiaire functie is Se. Bij deze rang Se zet Thought Catalog de volgende monoloog:

I prefer to plan ahead, but when necessary, I can think surprisingly well on my feet, as I feel in tune with what is going on around me.

In andere woorden, ondanks zijn voorkeur voor plannen met Te, kan hij wanneer nodig improviseren. Hij is door Se relatief gegrond in zijn omgeving en kan op veranderende situaties reageren met een zekere mate van zelfvertrouwen. In de serie wordt hij meermaals voor het blok gezet en heeft hij zijn Se nodig om zichzelf te redden.

Zijn Se komt ook terug in de manier waarop hij zichzelf presenteert. Hij is zich bewust van zijn reputatie en verzorgt zijn uiterlijk om op de gewenste manier over te komen. Zo arriveert hij bij de openingsceremonie van de Universiteit – wanneer hij een toespraak dient te houden – netjes in pak.

Verder is hij geneigd tot het opzoeken van nieuwigheden. De uitdaging die L vormt, maakt hem enthousiast, ondanks dat zijn verlies hem zijn leven zou kunnen kosten.

Fi: Introverted Feeling

Lights ondergeschikte functie is Fi, en in deze positie is de bijbehorende monoloog volgens Thought Catalog:

Feelings are for the weak. I have no time to attend to such trivial matters in either myself or others.

Hij is absoluut geen fan van uitingen van emotie. Hij besteedt weinig aandacht aan zijn eigen emoties en laat ze nauwelijks zien aan anderen. Emoties wegen dan ook nauwelijks mee in de beslissingen die hij neemt. Deze monoloog past vooral bij jonge ENTJs; met leeftijd hoort de functie zo te ontwikkelen dat de ENTJ de waarde van zijn Fi inziet.

Lights Fi komt verder terug in zijn idealen en waardesysteem. Hij heeft een idealistische zwart/witte kijk op de wereld en categoriseert mensen als goed of kwaad. Dit Fi oordeel vormt de basis van zijn Ni visie.

Door de lage positie van Fi is hij echter weleens geneigd zijn waardesysteem om te buigen. Zo paste hij zijn moreel kompas aan om het vermoorden van criminelen goed te keuren, en later zelfs vijanden die in de weg stonden van zijn visie. Uiteindelijk denkt hij er zelfs over na om mensen die lui zijn of anders niets bijdragen aan de samenleving uit de weg te ruimen.

Dit heeft niet alleen te maken met de lage positie, maar ook met Lights steeds ongezondere gedrag. De Death Note geeft hem zo veel macht dat het hem logischer wijze corrumpeert. Wanneer Light niet Kira is en de Death Note gebruikt, houdt hij veel sterker vast aan zijn waarden en idealen. Eigenlijk is hij een vrij principieel persoon door zijn Fi – ENTJs zijn vaak de bully’s bully en komen op voor de zwakkeren in de samenleving – maar de Death Note verpest dat deel van zijn persoonlijkheid.

Sterke en zwakke punten

Door zijn persoonlijkheidstype heeft Light verschillende sterke punten die hem ver brengen in de serie. Om te beginnen is hij assertief en doelgericht (door Te), met een blik op de verre toekomst (door Ni). Hij heeft een redelijk aanpassingsvermogen (door Se) en is zeer idealistisch (door Fi).

(Hij is daarnaast verdomd intelligent, maar dat heeft weinig met persoonlijkheidstype te maken)

Zijn zwakke punten komen echter voort uit dezelfde functies die hem zijn voordelen geven, als twee zijden van dezelfde munt. Hij is ongeduldig en wil meteen overgaan tot actie (door Te), zodanig gericht op hoe de toekomst zal zijn dat hij alternatieve scenario’s niet genoeg overweegt (door Ni, en eigenlijk ook Te), en springt te gretig in uitdagingen waarbij hij risico’s neemt die hij zich niet kan veroorloven (door Se).

De lage rang van Fi brengt nog een zwak punt met zich mee: minder aandacht voor gevoelens. Omdat Lights hoogste judging functie Te is, neemt hij beslissingen op basis van logica. (Althans, logica weegt zwaarder dan emotie) Hiermee snijdt hij zichzelf echter in de vingers wanneer hij andere mensen gebruikt voor zijn plannen. Hoewel zijn Te en Se hem charisma verschaffen, is dat op zichzelf niet genoeg om menselijke pionnen optimaal in te zetten.

Zijn voornaamste pion is Amane Misa, een meisje dat verliefd is op hem en zelf ook een Death Note heeft. Als hij meer aandacht had besteed aan haar gevoelens en daar meer op in had gespeeld, had hij haar wellicht effectiever kunnen gebruiken. Een andere charismatische persoonlijkheid, de ENFJ (Fe-Ni-Se-Ti), was het mogelijk beter gelukt door het vermogen andere mensen effectiever te beïnvloeden (heel misschien had zo iemand zelfs L kunnen manipuleren!). Ach, we zullen het nooit weten.

Hopelijk hebben jullie genoten van deze analyse en is de theorie zo iets duidelijker geworden. Laat vooral jullie mening weten in de comments! Volgende week zullen we de verschillende manieren bespreken waarop je de theorie kunt gebruiken voor je eigen personages. Tot dan!

Bronnen:

  1. Thought Catalog. “How Each Cognitive Function Manifests Based On Its Position In Your Stacking.” Last modified on December, 17. 2015. https://thoughtcatalog.com/heidi-priebe/2015/12/how-each-cognitive-function-manifests-based-on-its-position-in-your-stacking/
  2. Dario Nardi. 2011. Neuroscience of Personality: Brain Savvy Insights for All Types of People. Los Angeles: Radiance House.
  3. Ōba Tsugumi (author); Obata Takeshi (illustrator). 2003-2006. Death Note. Volumes 1-12. Tokyo: Shueisha. 
  4. Death Note. Episodes 1-37. Directed by Araki Tetsurō. Written by Inoue Toshiki. Nippon TV. October 3, 2006 – June 26, 2007.

1 thought on “Blogserie: Personages maken met MBTI – Deel 3 – De case study

Geef een reactie

nl_NLNederlands
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close